De misnoegde milieuminister

De misnoegde milieuminister. Het zou de titel van een Suske & Wiske-album kunnen zijn. Helaas. Joke ziet door de bomen het bos niet meer. In haar geval: politiek recidivisme? Schuldige van de dag: Bart Schols. De presentator van De Afspraak zou niet kritisch genoeg geweest zijn voor Wouter Deprez. Letterlijk te lezen in het persbericht van Joke Schauvliege: De VRT-journalist heeft de minister niet om een weerwoord gevraagd en stelt geen enkele kritische vraag.” Vergeef het mij dat mijn traankanalen droog blijven. De kleutermentaliteit van mensen met politieke macht begint beangstigende vormen aan te nemen. Beste minister: de gemeenschap stelt constant kritische vragen. Dag na dag. Week na week. Waarschijnlijk gaan die door onderling gepalaver in het parlement wel verloren? Ik zou uw decibelnormen graag overschrijden in de hoop dat u het eindelijk eens zou horen. Vanaf het moment dat één man aan de bel trok (en ik geloof dat de eerste berichten al dateren van begin september) is die verontwaardiging enkel gegroeid. Maar het gaat hier echt niet over een gril van één man. Vanaf het moment dat duizenden mensen die berichten begonnen te delen had u, of iemand op uw kabinet, moeten beseffen dat niet enkel Wouter, maar een aanzienlijk deel van de gemeenschap die uw loon betaalt u kritische, doch zeer sterk onderbouwde vragen stelt. Hoewel Wouter Deprez hier in mijn ogen inderdaad fungeert als welbespraakt en bewonderenswaardig uithangbord, neemt u de vragen – voor de verandering – maar beter eens serieus. Dat doen die duizenden (!) mensen die zijn berichten delen immers ook. Sinds de zaak Essers publiek ging, bestond uw communicatie voornamelijk uit een mix van watergebonden vergissingen, halve beschuldigingen (‘Deprez heeft de voorbije weken elke week wel een minister aangevallen’), en non-argumenten (‘het gaat hier over 400 jobs én er is een compensatie’). Het zou u sieren mocht u minstens de illusie in stand proberen te houden dat u minister bent van Natuur en niet die van Economie of tewerkstelling. En nu is het de schuld van Bart Schols? Serieus? Even gebruik maken van de mediarel rond Delefortrie in de hoop nog verder rond te pot te kunnen draaien? Eerlijk: het doet uw geloofwaardigheid geen deugd. U hebt al weken de tijd gehad om gefundeerde antwoorden te formuleren, de argumenten liggen koud te worden op uw bord. In de veronderstelling dat ze in de bureaucratische mallemolen verloren zijn gegaan, zal ik de belangrijkste anders nog eens bondig voor u herhalen:

  1. 2009: Essers verkreeg uitbreiding, verklaarde dat het om eenmalige uitbreiding ging. Groep Essers geeft aan in de toekomst geen extra uitbreidingen in deze zone te vragen (GRUP2009)
  2. Voorwaarde voor de uitbreiding is dat ze de natuurwaarden zouden verhogen op de terreinen waar ze willen kappen. Deed Essers die inspanningen volgens uw kabinet?
  3. Recente kaart Instituut voor Natuur- en bosonderzoek vermeldt hoge natuurwaarden in het te ontginnen gebied. Deze kaart komt niet voor in het milieueffectenrapport. Waarom niet? Als deze kaart wordt gevolgd, mag er volgens de Europese richtlijnen niet eens een ontbossing komen voor een individueel bedrijf. Wat is uw mening hieromtrent?

Het zijn drie droge feiten die met een kort en duidelijk antwoord te beamen of te weerleggen zijn. Ik hoop dan ook oprecht dat u er eindelijk eens werk van maakt. Dan hoeft Wouter Deprez zelfs niet eens meer in De Afspraak op te draven en blijft er voor hem meer tijd over voor echte humor in plaats van zich vast te moeten bijten in zaken die zweven tussen beschamend en lachwekkend. Wie weet nodigt Bart Schols u in de vrijgekomen tijd wel eens uit om ons in prime time uit te komen leggen waarom Vlaanderen dit jaar niet meestapt in het Klimaatfonds van de VN. Als pleitbezorgster van harde journalistiek kijkt u er waarschijnlijk al naar uit …

D!

Dit stuk verscheen als opiniebijdrage in De Standaard van 23 okt 2015

schauvliege

Advertenties