E.D.L. uit Lede

Ikzelf zie best wel overeenkomsten tussen de Katholieke Kerk en Plopsaland. Beiden hebben hun fundamenten in wereldlijk escapisme. Er zijn uiteraard ook een heleboel verschillen. Zo wordt de verkiezing van de nieuwe K3 langer uitgesmeerd dan de aanstelling van een nieuwe paus, maar wat betreft showgehalte (Ik zie Josje best wel zo’n mijter dragen), intriges en vermeende manipulaties zijn er echt wel parallellen vast te stellen.

Vandaar ook mijn verbazing toen ik deze ochtend volgende kop zag in een populaire krant: ‘Pedofiel werkte halfjaar ongestoord bij Plopsaland’. Het item stond helemaal bovenaan. Beschuldigde kon na de vereiste periode geen attest van goed gedrag en zeden voorleggen en alles kwam aan het licht. Ontslag en vervolging wegens niet naleving van opgelegde voorwaarden volgen.

Nu moet u weten dat ik Lede woon. Op zich niet bijzonder, ware het niet dat vorige week de heer E.D.L, dienstdoend deken, door het gerecht opgepakt werd op beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag met een minderjarige. Geen nationaal nieuws, hoogstens een paar korte artikels die verloren gingen tussen chrysanten en de voorbereiding van KAA Gent.

In bovenstaande zaken moet het gerecht zijn werk nog doen.

Wat mij intrigeert is het verschil in nieuwswaarde tussen beide feiten. Een schets van wat er in de nasleep van de aanklacht gebeurde: de leerkrachten van de lokale katholieke school kregen een mail met verzoek tot discretie op sociale media en de parochie ontving een schrijven van het bisdom met een zeer summiere uitleg van de heer Luc Van Looy (bisschop van Gent). De deken zelf? In afwachting van het proces in vrijheid gesteld maar volledig van de aardbodem verdwenen. De ervaring leert ons dat de man allicht ondergebracht werd in een klooster om verdere commotie te vermijden.

De dagen van de grote heisa zijn verdwenen. Niemand kijkt nog echt op van een zoveelste beschuldiging van seksueel wangedrag binnen de Katholieke Kerk. Procedures spelen daar ook gretig op in. De mail, de standaardbrief, het moeiteloos onderduiken; alles wijst er op dat er ergens in elk een bisdom een knop staat die de post-Van-Gheluwe-procedure automatisch in gang zet met als enige doel alles zo rimpelloos mogelijk te laten verlopen.

Een feit dat ik enorm betreur. Niet omdat ik voorstander ben van een inquisitie. Integendeel, ik vind het enkel getuigen van een verschrikkelijke kortzichtigheid om, na alle precedenten, opnieuw vast te stellen dat de doofpot nog steeds verkozen wordt boven de dialoog.

Als het dan toch niet anders kan, moeten we als gemeenschap misschien toch maar eens evalueren of de massale financiële steun aan parochies en kerkfabrieken echt niet beter besteed kan worden. Vervang dekens door dons. Maak boekhandels van de kerken. Verder geen wensen.

D!

Deze opinie verscheen op 05/11 in dS Avond, de digitale avondkrant van De Standaard

unnamed

Advertenties