Klimaatplan Vlaamse regering

De Vlaamse regering trekt niet zonder ambitie naar de Klimaattop. Ondanks het feit dat het plan pas tot stand kwam in de laatste week voor het begin van de top, kunnen wij u met aanzienlijke trots mededelen dat onze inspanningen getuigen van verregaande ambitie. Er werden maatregelen getroffen die op regionaal, nationaal en zelfs Europees vlak indruk zullen maken in Parijs. Om de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen veilig te stellen, durven wij gewaagde keuzes maken en gaan wij geen inspanning uit de weg. Hieronder de belangrijkste pijlers van ons toekomstig klimaatbeleid.

– Om te bewijzen dat economie en ecologie hand in hand kunnen gaan, krijgt transportbedrijf H. Essers toelating om zijn geplande uitbreiding uit te voeren. Het bos naast het bedrijf mag gekapt worden maar als verplichte en compenserende voorwaarde zullen alle bedrijfsvoertuigen (zowel vrachtwagens als personenvoertuigen in leasing) uitgerust worden met een “Arbre Magique” aan de centrale achteruitkijkspiegel (bij voorkeur de ‘Pino’ of ’Pomme Verte’-variëteit, kwestie van meer groen in het straatbeeld te krijgen).

–  Op de gewestplannen worden vanaf heden alle E-wegen ingekleurd als groene zone, dit naar aanleiding van een studie van een onafhankelijk studiebureau waaruit blijkt dat de midden- en zijbermen vaak rijk zijn aan inheemse plantensoorten zoals de Taraxacum officinale en de Urtica dioica. Deze ingreep zal Vlaanderen uitrusten met zogenaamde groene assen die de verschillende natuurgebieden onderling verbinden.

– De vensterbanken van alle overheidsdiensten worden vanaf heden uitgerust met sanseveria’s. Uit een onderzoek van de NASA is gebleken dat bepaalde kamerplanten de lucht zuiveren van giftige stoffen zoals benzeenformaldehydetrichloorethyleen, xyleentolueen en ammonia. Een parallel onderzoek heeft eveneens bewezen dat planten een gunstig effect hebben op het ziekteverzuim. Eén plant per medewerker of één plant per 12 m² kantoorruimte zou voldoende zijn om een gunstig effect te bereiken. Opnieuw een win-win situatie waarbij economie en ecologie elkaar ontmoeten.

– De Vlaamse kustgemeentes kunnen vanaf 2016 beroep doen op een nog op te richten subsidiefonds dat lintbebouwing van appartementsblokken van meer dan vijf verdiepingen bevordert. Opnieuw: uitermate stimulerend voor de werkgelegenheid in de bouwsector en in het geval van een stijgende zeespiegel fungeren de appartementen als dam die het binnenland moet beschermen tegen het wassende water.

– De veehouderij wordt aangemoedigd om enkel nog vegetarische dieren te slachten. (Deze maatregel is niet bindend).

– Petomanen moeten, door hun verhoogde methaanproductie, vanaf heden een flatuletietaks betalen.

– Op de traditionele kerstboomverbrandingen geldt vanaf heden een absoluut verbod op plastic kerstbomen.

– De uitlaatpijp van dieselwagens moet vanaf 2015 op minstens anderhalve meter hoogte geplaatst worden, dit om de allerkleinste voetgangers te vrijwaren van rechtstreekse inademing van fijn stof. Wagens die hun uitlaat op meer dan 2 meter plaatsen (wij denken hier vooral aan terreinwagens en SUV’s) krijgen een ecolabel.

– In de zomer van 2016 komt er een groot gemeentelijk bijenadoptieplan. Elk op het grondgebied ingeschreven gezin zal op zijn gemeentehuis drie bijen kunnen afhalen die instaan voor lokale bestuiving. Gezinnen zonder tuin krijgen ter compensatie een gratis staaltje Round-Up.

– De ambities reiken verder dan de taalgrens. Ook op internationaal gebied wil Vlaanderen zijn steentje bijdragen. Zo gaat de Vlaamse overheid schone lucht kopen in Toscane. Onze industrieel vervuilde lucht wordt dan weer verkocht aan Syrische, door IS gecontroleerde gebieden. Deze maatregel kwam tot stand in overleg met defensie, in het kader van een VN-resolutie waarmee Vlaanderen zijn inspanningen tegen terreur gevoelig opschroeft.

– De afstand Brussel – Straatsbrug bedraagt volgens Mappy 437 km, Brussel – Charleville-Mézières slechts 153 km. Vlaanderen wil een voortrekkende rol spelen in het plan om het Europees Parlement in Straatsburg te verplaatsen naar Charleville-Mézières. Op die manier wordt de verhuis met 284 kilometer (enkele reis!) ingekort wat de uitstoot van deze maandelijkse verhuis meer dan halveert terwijl een diplomatieke rel met Frankrijk strategisch wordt vermeden.

– De urgente situatie noopt ons om een speciaal gezant voor klimaatzaken aan te stellen. De democratische verkiezing van deze zogenaamde ‘CEO of the Flemisch climate’ wordt overgelaten aan een klimaatcomité bestaande uit leidinggevende personen uit het beleidskader van VBO en Voka.

– De Vlaamse regering engageert zich op deze manier om de hoeveelheid fijn stof in de Vlaamse steden tegen 2075 met minstens 3,6 % terug te dringen.

– Wij zijn ons, als beleidsmakers, terdege bewust van het feit dat wij een voordbeeldfunctie bekleden. Daarom zullen alle Vlaamse, federale, Europese en gewestelijke regeringsleden, kabinetsmedewerkers en staatssecretarissen een aanvullend maandelijks bedrag van €2.000 in ecocheques ontvangen. Deze maatregel gaat in met terugwerkende kracht vanaf januari 2012.

Met gezonde en ambitieuze groeten,

Joke & vrienden

 

Advertenties