Onderwijs Religieuzer

verschenen in De Standaard van 31/08/2016

Als vader van een zevenjarige die morgen opnieuw naar (de katholieke) school trekt was het enigszins schrikken. De Vlaamse bisschoppen willen dat de leerlingen in het secundair de fundamenten van het christendom beter leren kennen. Om dit te bewerkstelligen wordt er een werkgroep opgericht die de godsdienstles opnieuw ‘religieuzer’ moeten maken. Volgens mijn bescheiden mening bestaat er echter een groot verschil tussen de geschiedkundige fundamenten van het katholicisme onderwijzen en leerlingen opnieuw blootstellen aan de dogma’s en rites van de Katholieke Kerk. Sterker nog, ze staan zelfs heel vaak haaks op elkaar.

In gepolariseerde tijden, waarin de islam haast dagelijks onderwerp is van polemiek, ontstaat er uiteraard ruimte voor een tegenbeweging. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat deze werkgroep gebruik wil maken van de tijdsgeest om een conservatieve koerswijziging door te drukken. Als praktisch voorbeeld wordt de kennis van de verschillende sacramenten en het verschil tussen een zalig- en heiligverklaring aangehaald. Theoretische kennis die volgens mij weinig bijdraagt tot de algemene vorming van een opgroeiend kind.

Toen wij, als ouders, voor een katholieke school kozen, was er van mijn kant heel wat scepsis. De keuze werd uiteindelijk bepaald op basis van meerdere, vaak ook praktische argumenten (bereikbaarheid, kwaliteit, vrienden). Ze kwam er pas na een lang en aangenaam gesprek met de toenmalige directrice. Er werd mij op het hart gedrukt dat de ‘tijd van de catechismus’ reeds lang achter ons lag. De nadruk in de godsdienstles zou op dialoog gaan liggen en de christelijke waarden dienden enkel als hefboom om bepaalde principes te onderwijzen. Een lijn waar ik mij toen zeker in kon vinden.

Bij mij ontstaat vandaag echter de vrees dat de nieuwe richting er een van profilering en dus automatisch meer polarisering zal zijn. Mijn keuze voor het katholieke onderwijs werd mede gemaakt op basis van het aangeboden vooruitzicht dat de ontwikkeling van een kind (in mijn ogen dé basisopdracht van het onderwijs) gebaat was bij het uitdoven van oude, verstarde en verlammende rituelen. Niet bij een voorzichtige poging tot reanimatie ervan.

Advertenties