Laptttop

Ik weet niet of het gebruik wijd verspreid is doorheen de Vlaamse velden, maar hier, in het lang niet meer zo landelijke Lede worden jubilarissen bij wijze van trofee, door met kleurig lint omgorde schepenen geflankeerd, gefotografeerd en vervolgens tentoongesteld aan de voltallige gemeenschap. Zij, de gouden koppels, hebben het gehaald; de tegenslagen des levens omzeild, het overspel door de vingers gekeken, de sleur als liefde (h)erkend en vooral … de dood lang genoeg voor zich uit geschoven. En dan is er taart. En bier. En bier. Gelukkig maar.

Het gebruik zal waarschijnlijk geen vijftig jaar meer meegaan. Daarvoor wordt er tegenwoordig te weinig of te laat getrouwd of al te vaak van partner gewisseld. En we gaan de gemeente nu ook niet op kosten jagen door uitklapposters van nieuw samengestelde gezinnen in het gemeentelijk infoblad op te nemen. Zeker niet in tijden van besparingen. Er moet tenslotte naar het budget gekeken worden. Dus koopt de gemeente Lede voor ieder van zijn raadsleden een nieuwe laptop. Kwestie van de bomen te sparen. Wat een logische keuze is, er staan – voorlopig nog – meer bomen in Lede dan er tin-, kobalt- of coltanmijnen zijn. Ik moet daar zelf niet al te cynisch over doen, ook in mijn zak zit een smartphone, ook op mijn bureau staat een desktop. Maar over de ecologische meerwaarde van digitaliseren tegenover papier is het laatste woord nog niet geschreven/gedrukt. U gaat mij dus niet meer horen verkondigen dat we de wereld gaan redden door digitalisatie, integendeel zelfs.

Maar goed, in Lede gaan we (ik mag ‘we’ zeggen, zo gaat dat in een democratie) dus 25 laptops aankopen voor onze raadsleden. En dat voor de onwaarschijnlijke som van 45.000 euro. Dat komt neer op 1.800 euro per persoon. Voor die prijs kan het raadslid aan de slag met een van de paradepaardjes van HP. Informaticamateriaal wordt wettelijk afgeschreven op 36 maanden. Wetende dat we pas in oktober 2018 opnieuw naar de gemeentelijke stembus gesommeerd worden, is dat ruim voldoende om deze legislatuur virtueel te overbruggen.

Is het populistisch om te beweren dat dergelijke aankoop op zijn minst bedenkelijk is wanneer we dagelijks om de oren geslagen worden met bezuinigingen, nieuwe, verdoken en minder verdoken belastingen en stijgende uitgaven op het gebied van veiligheid, wegen- en infrastructuurwerken? Voor de ene wel, voor de andere niet; het is een spel van democratie en perceptie en daar leg ik mij graag bij neer. Je gaat mij trouwens ook niet horen beweren dat het best nog met perkament en ganzenveer lukt. Ook besef ik dat elke gespendeerde euro door iedere burger graag vergeleken wordt met de verzakking in het trottoir voor eigen deur. Ik wil het werk en de inzet van een verkozene des volks dus zeker niet minimaliseren. Wat ik mij echter wel afvraag, is of de beoogde taken van een raadslid, bovenop de bestaande zitpenningen/vergoedingen, werkelijk een toestel met 1920×1080 pixels, m5-6Y54 processor, 1866 MHz kloksnelheid, touchscreen en audio-ondersteuning van Bang & Olufsen (!) vereisen of dat het, héél misschien, toch niet met een iets bescheidener model had gekund. Gewoon, kwestie van een, op zijn minst symbolisch, positief (digitaal) signaal te sturen naar de bevolking. De gaten in de begroting èn die in het trottoir zullen hen uitermate dankbaar zijn.

 

RECHTZETTING (22/09): een attent raadslid wees mij volkomen terecht op het feit dat het budget van €45.000 slaat op de aankoop van 28 laptops (en dus geen 25 exemplaren zoals in mijn stuk vermeld). De informatie had ik ter goeder trouw overgenomen uit de pers, het is echter mijn fout geweest om dit niet te checken. De kostprijs per stuk valt dus terug van €1.800 naar €1.607 per laptop. Ook werd mij gemaild dat 1 raadslid principieel afstand doet van zijn laptop.

lede

Advertenties