Help Alain!

Alain werd vroeger smalend ‘den dikke’ genoemd.

Het is dan ook uitermate stigmatiserend voor Alain om ieder jaar opnieuw geconfronteerd te worden met de kerstman. Dit uithangbord van morbide obesitas, dat heel ostentatief en kitscherig aan menig Vlaamse voorgevel hangt te bengelen, gaat dan ook volledig voorbij aan de realiteit. Niemand die kampt met dergelijke vorm van overgewicht is fysiek in staat om volledig zelfstandig een muur te beklimmen, laat staan door een schoorsteen te geraken. Bovendien, en daar gaan veel mensen graag aan voorbij, vertoont deze figuur geen enkele roetveeg, wat op de keper beschouwd discriminerend is tegenover de bij consensus vastgelegde figuur van roetpiet. Dit schreeuwt: blanke mannen worden niet vuil door te werken! Alain hoopt dan ook, zij het op enigszins contradictorische wijze, dat dit verwerpelijke symbool van fat privilege eindelijk wordt aangepakt.

Heeft iemand trouwens ooit een kritische blik geworpen op de werkplaats van Santa’s Elves? Als volwassenen voorgestelde kinderen werken er dag en nacht, zingend en schijnbaar vrolijk, zonder ooit een stakingsaanzegging in te dienen of een zweetdruppel te produceren, dit tot op het moment dat er voor elk elitekind een kostbaar cadeau is ingepakt. Enerzijds is dit niets minder dan een poging om de mensonterende situatie in de sweatshops, waar kinderarbeid schering en inslag is, te minimaliseren. Anderzijds valt het op dat er enkel blanke elfjes werkzaam zijn, wat een aanfluiting is van de werkelijkheid. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat deze voorstelling een poging is van de Primarks van deze wereld om kinderarbeid in de lageloonlanden af te schilderen als een lolletje.

Maar ook hier houdt het niet op. Naast de verheerlijking van obesitas, uitbuiting en kindermishandeling wordt ook graag voorbij gegaan aan de problematische verhouding tussen de vadsige blanke man en zijn rendieren. Niet alleen wijst dit op de onderdrukkende rol van de mens tegenover het dier; de voortgetrokken slede is tevens een nauwelijks verhulde verwijzing naar de draagstoelen uit het koloniale verleden waarmee de pater-missionaris zich graag liet ronddragen doorheen het te kerstenen gebied. Daarmee vervolledigt deze karikatuur zijn wil tot alleenheerschappij tegenover zowel mens als dier.

Staat u ook achter Alain? Wenst u blijk te geven van uw wil tot evolutie? Teken dan het #kerstmanpact en samen vervangen we deze patriarchale figuur door een tweeslachtige, kleurloze kerstfiguur met een BMI van 23,7. De wereld heeft nood aan een zelfstandige, zelfbewuste kindervriend die aan het hoofd staat van een volledig geautomatiseerde speelgoedfabriek, gefinancierd door crowdfunding en verder te ontplooien als coöperatieve onderneming. Als vervoersmiddel kiezen wij, gezien de noodzaak aan enige laadruimte, graag voor de Tesla Model X.

Want Alain verdient beter!

santa

Advertenties